PŁATNOŚCI

Aktceptujemy następujące formy płatności:

- przedpłata
- pobranie + 8 zł
- gotówka - odbiór osobisty , zamówienie o wartości do 500,00 pln brutto

Projekt graficzny wymagana przedpłata 100%.

 

WARUNKI

Klienci mogą ubiegać się po miesiącu od chwili rozpoczęcia współpracy i minimalnie 2 fakturach zakupowych o odroczone płatności w wysokości maksymalnej 2000zł z terminem płatności 14 dni (kredyt kupiecki).

Odroczone płatności przysługują jedynie Klientom, którzy nie zalegają z płatnościami wobec PAJOZ . W przypadku opóźnienia płatności większej niż 7 dni, Klient traci prawo do kredytu kupieckiego i może być obsługiwany przez PAJOZ wyłącznie w trybie płatności: przedpłaty, gotówką. Przywrócenie kredytu kupieckiego leży w gestii PAJOZ i nie następuje automatycznie po spłaceniu zaległych należności.

Za termin płatności uznaje się dzień zaksięgowania płatności na koncie PAJOZ

DANE

Przedpłata - dane do przelewu wysyłane wraz z fakturą


Płatność przy odbiorze osobistym

  • Przedpłata na konto
  • Płatność gotówką przy osobistym odbiorze towaru